Cześć. Mam zadane napisać "bajkę o tym jak powstaje ustawa"
Muszą być zawarte etapy tworzenia ustawy. Dla ułatwienia Wam podam:

1.przedstawienie projektu ustawy
2.projekt trafia do odpowiedniej komisji sejmowej, gdzie jest analizowany
3.na plenarnym posiedzeniu sejmu posłowie dyskutują i proponują poprawki
4.następnie są głosowania:
-najpierw głosuje się wszystkie poprawki
-potem głosuje się cały projekt
5.uchwalony projekt ustawy trafia do senatu (senat może zaakceptować ustawę, odrzucić albo wnieść poprawki)
6.sejm może odrzucić poprawki senatu bezwzględną większością głosów w innym wypadku pozostaje w wersji ustalonej przez senat
7.Nowa ustawa trafia do prezydenta
prezydent może:
-zawetować ustawę
-podpisać ustawę
-może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Bardzo proszę, abyście nie udzielali niewartościowych odpowiedzi bo i tak moderator je usunie...
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-31T19:52:31+02:00
"Jak powstaje ustawa?"
[Dawno, dano temu żył sobie lud Kopaczy. W mieście Kopaczy mieszkała rodzina, której członkowie byli posłami. Pewnego dnia tata z rodziny Lofów poszedł na posiedzenie sejmowe. Przedstawił swoja propozycję ustawy. Posłowie zajęli się jego ustawą ponieważ wydawała im się bardzo dobra. Później przedstawiono jego projekt reszcie posłów. Jeden miał poprawkę, wprowadzono ją. Potem już reszta się zgodziła. Poszli z jego ustawą do senatu. Senatorzy przyjęli jego ustawę bez wahania. Później wszystko trafiło do prezydenta Kopaczów. Ten złożył swój podpis i ustawa była gotowa do wprowadzenia w życie.
1 5 1