Proszę o zrobienie max do 22.00

1) Narysuj bryłe jaka powstanie przez obrot trojkata prostokatnego ABC w ktorym przyprostokatna AC ma 3cm a BC 4cm . Oblicz Pc i V

2) Oblicz Pc i V stozka ktorego promien podstawy ma 3cm a H jest jest o 2cm dluzsza od srednicy podstawy .

3) Oblicz Pc i V stozka ktorego pole przekroju osiowego wynosi 48cm2 a wysokosc 8cm .

4) Pb stozka wynosi 65cm a promien podstawy wynosi 6cm , oblicz V .

5) Olicz Pp i V stozka ktorego przekroj osiowy trojkatny rownoboczny o boku 12cm . (tego wgl nie rozumiem ;/)

6) Zakonczenie wierzy jest stozkiem o promieniu podstawy 6cm i V 96 pi m3 ile m2 blachy nalezy kupic na pokrycie zakonczenia wierzy ?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T19:08:24+02:00
1. stożek

H = 3cm
r = 4cm
l² = 3² + 4²
l = 5
Pc = πr(r + l)
Pc = π4(4+5) = 36π[cm²]
V = 1/3 *πr² * H
V = 1/3 * π4² * 3 = 16π[cm³]

2. stożek

r = 3cm
H= 3cm * 2 + 2cm= 8cm
l²= 3² + 8²
l = √73

Pc = π3(3+√73) = 9π√73 [cm²]
V = 1/3*π3²* 8 = 24π[cm³]

3.
Pt = 1/2*a*H
1/2 *a*8 = 48 |:4
a = 12[cm]
r = 1/2 * 12cm = 6cm
H= 8cm
l(znów z twierdzenia pitagorasa) = 10cm
Pc = π6(6+10) = 96π[cm²]
V = 1/3π6² * 8 = 96π[cm³]

4.
Pb= πrl
π*6*l = 65 | :6
l≈3,45[cm]
H² = (3,45)² + 6²
H² ≈ 12 + 36
H = √48 = 4√3[cm]
V= 1/3*π*6²*4√3 = 48π√3 [ cm³]

5.
masz trójkąt równoboczny o boku 12cm, czyli to jest też średnica :) więc r = 6cm
Pp = πr² = π6²=36πcm²

do objętości musisz mieć H... a l = 12cm
więc z własności trójkąta H = (12cm *√3)/ 2 = 6√3cm
V = 1/3 Pp* H
V= 1/3 *36π*6√3=72π√3[cm³]

6.
tutaj masz tylko samą powierzchnię boczna do malnięcia czyli Pb=πrl
r=6cm
V=96πm³= 96000000πcm³
1/3 π*6²*H = 96000000π (pi się skróci)
12 H=96000000
H = 8000000 [cm] = 80000m (yyyy....?)
na pewno podałeś dobre jednostki w poleceniu...? bo matematycznie się wszystko zgadza...=/ ale wynik troche nierealny...


PS: może nie wszystko ale chociaż w części mogłam pomóc.. :)
1 5 1