Odpowiedzi

2010-03-30T19:01:43+02:00
Kontrowersja - różność zdań ; różność czyiś poglądów ; spór

Aparycja - prezentacja

Kompozycja - coś co do siebie pasuje i tworzy całość grającą w harmoni

Profesjonalizm ; Doskonałość

elementarny ; (jakiś) Zasadniczy albo podstawowy; bardzo prosty

Korekta ; Poprawa czegoś (np. różne przedmiotów w szkole , ale też np. operacje plastyczne )

prekursor - to taka firma utworzona z myślą o ponad przeciętnie uzdolnionych

Abstrakcja - (jak chodzi o platyke ) to taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności czy coś .. .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:02:11+02:00
Kontrowersja - różnica zdań, rozbieżność sądów; spór, dyskusja, polemika

aparycja - wygląd zewnętrzny, prezencja.

kompozycja- układ elementów świata przedstawionego: bohatera, czasu, przestrzeni, układu zdarzeń, nadawcy, odbiorcy. Jest to sposób, w jaki zostaje ułożony materiał, składający się na dzieło literackie. Kompozycja obejmuje: organizację świata przedstawionego, zawartość fabularną dzieła, układ wątków i motywów, konstrukcję postaci, miejsce narratora lub podmiotu lirycznego względem świata przedstawionego.

profesjonalizm- być w czymś idealnym

elementarny- podstawowy, zasadniczy, najprostszy; początkowy; żywiołowy, wywołany przez żywioł.

korekta- oznaczenie błędów składu zecerskiego na odbitkach próbnych (zwanych korektorskimi), za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich; czynność poprawiania błędów w składzie zecerskim:

prekursor- osoba, która w danej dziedzinie wyprzedza innych, zwiastuje jakiś nowy kierunek, okres itp.

abstrakcja- jest to jedna z operacji umysłowych, także proces uczenia się pojęć. Proces abstrahowania polega na pomijaniu różnic między egzemplarzami danego zbioru i wyodrębnianiu ich cech wspólnych