Zad.1 Pole trójkąta ADE = 12 cm2. Jeśli |AC| = |CE| i |AB| = |BD|, to pole jest równe trójkąta ABC jest równe:
A. 2 cm2
B. 3 cm2
C. 4 cm2
D. 6 cm2
rysunek w załączniku

Zad.2 Pola dwóch figur podobnych są w stosunku 4 : 9. Zatem obwód figury mniejszej stanowi:
A. 2/3
B. 3/2
C. 4/9
D. 9/4

Zad.3 Wyznacz skalę mapy na której pewne jezioro zajmuje 500 cm2. Powierzchnia rzeczywista jeziora jest równa 20 km2.

Bardzo proszę o wszystkie obliczenia do zadań , pilne!!! Z góry dziękuję :)
dam najjj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T22:39:13+02:00
1]
BC=½DE
bo każdy odcinek łaczący środki 2 boków Δ jest równoległy do trzeciego i = jego połowie

skala podobieństwa k =2x:x=2
skala podobieństwa pól=k²=2²=4
pole ABC=z
12:z=4
z=12:4
z=3cm²
odp. b
2]
k²=4:98
k=√4:9
k=2:3
odp. A
3]
1cm² na mapie=x ²km² w rzeczywistości
500cm² na mapie=20km² w rzeczywistości
...........................................
x²=20:500
x²=0,04
x=0,2km=20 000cm
skala mapy:1:20 000
3 5 3