„ A N T Y G O N A „ -sprawdzian

1. Autorem dramatu jest:

a. Ajschylos
b. Sofokles
c. Homer
d. Hefajstos

2. Treść dramatu nawiązuje do:

a. opowieści Homera
b .mitu o rodzie Labdakidów
c. prawdziwych wydarzeń z historii Teb
d .przepowiedni delfickiej

3. Wydarzenia w dramacie rozgrywają się:

a. w komnatach pałacu Kreona
b. przed pałacem królewskim w Tebach
c. na centralnym placu miasta
d. w pałacu Edypa

4. Dramat opowiada o:

a. bratobójczej walce Polinejkesa i Eteoklesa
b. konflikcie między Antygoną a Kreonem
c. stosunkach panujących w rodzinie Kreona
d. wierzeniach Greków na temat śmierci

5. Antygona postanowiła pochować brata, ponieważ:

a .lekceważyła decyzje Kreona
b. uważała to za swój siostrzany obowiązek
c. marzyła o sławie bohaterki
d. była osobą nieodpowiedzialną

6..Ismena nie wzięła udziału w pochówku brata dlatego, że:

a. nie lubiła swojej siostry
b. obawiała się kary Kreona
c. nie miała czasu
d. postanowiła pochować drugiego brata

7. Karą za pochowanie Polinejka miało być;

a..powieszenie przestępcy
b. skazanie na śmierć głodową
c. pogrzebanie żywcem
d. wyrzucenie z miasta

8. Antygona spełniła obrzęd pogrzebowy poprzez:

a. wykopanie grobu dla brata
b. obłożenie jego zwłok kamieniami
c. przeniesienie zwłok do rodzinnego grobowca
d. przysypanie zwłok piaskiem

9. Kiedy schwytano Antygonę i przyprowadzono do Kreona, ona:

a. przyznała się od razu do popełnionego czynu
b .nie chciała przyznać się do winy
c. próbowała zrzucić część winy na Ismenę
d. przyznała się pod wpływem Hajmona

10. Kreon postanowił ukarać Antygonę, ponieważ:

a. nie chciał być posądzony o stronniczość
b. chciał się zemścić za zlekceważenie jego praw
c. był tyranem nie liczącym się ze zdaniem innych
d. uważał, że zawsze ma rację

11. O ułaskawienie Antygony prosił :

a. Edyp
b .chór
c. Hajmon
d. strażnik

12. Wpływ na zmianę decyzji Kreona miał:

a. Tejrezjasz
b. syn króla
c. chór
d. doradca władcy

12. Samobójstwo Antygony doprowadziło Kreona do:

a .uwolnienia od kłopotliwej sytuacji
b. wściekłości
c. utraty bliskich i cierpienia
d. rezygnacji z pełnionej

2

Odpowiedzi

2010-03-30T19:00:35+02:00
1.b. Sofokles
2.b mitu o rodzie Labdakidów
3. b. przed pałacem królewskim w Tebach
4.b. konflikcie między Antygoną a Kreonem
5.b. uważała to za swój siostrzany obowiązek
6b. obawiała się kary Kreona
7.c. pogrzebanie żywcem
8.d. przysypanie zwłok piaskiem
9.a. przyznała się od razu do popełnionego czynu
10. b. chciał się zemścić za zlekceważenie jego praw
11. c. Hajmon
12.a. Tejrezjasz
12.c. utraty bliskich i cierpienia

Nie wiem czy to dobrze:(
19 4 19
2010-03-30T19:00:44+02:00
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 d
9 a
10 a
11 c
12 a
13 c

licze na naj:)
21 3 21