1. Ilu wartościowy jest wodór w związkach chemicznych?
2.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku litowca znajdującego się w okresie 3. Podaj nazwę tego tlenku oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki tego związku chemicznego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:06:08+02:00
1. Wodór jest 1-wartościowy związkach chemicznych.
2. wzór sumaryczny : Na₂O
nazwa : tlenek sodu
liczba atomów : dwa atomy sodu, jeden atom tlenu
wzór strukturalny w załączniku
5 4 5