11.Podaj imiona i nazwiska przynajmniej 2 dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową z getta warszawskiego.

12.Podaj pseudonim okupacyjny Ireny Sendlerowej

13.Kto był inicjatorem przyznania Irenie Sendlerowej Orderu Uśmiechu?

14.Z jaka organizacja współpracowała Irena Sendlerowa ratując dzieci żydowskie z getta warszawskiego

15.Jakiej pracy podjęła się Irena Sendlerowa po wojnie?

z góry dzięki :);*
daje najwiecej pkt

1

Odpowiedzi

2010-03-30T19:20:37+02:00
11. Kisieliński Mojżesz, Majewska Jola, Abraham Róża
12.Jolanta
13. 15-letni Szymon Płóciennik
14.Rada Pomocy Żydom ''Żegota"
15. po wonie Irena Sendlerowa pracowała na rzecz dzieci m. in. tworzyła domu sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem
1 5 1