Odpowiedzi

2010-03-30T19:17:31+02:00
Odp.
Liczba atomowa Z jest liczbą porządkową i rozmieszcza atomy pierwiastków w okresach.
Podstawą rozmieszczenia atomów w układzie okresowym jest konfiguracja elektronowa ,czyli rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych.
Liczba powłok elektronowych odpowiada numerowi okresu a liczba elektronów walencyjnych numerowi grupy głównej;
Np.6C-K2l4-IV grupa,II-okres;
17Cl-K2L8M7-17 grupa główna(VIIA),III-okres.
2 5 2