Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T15:10:02+02:00
1.Gwałtowne parowanie w całej objętości cieczy WRZENIE
2.Celsjusza, Farenehita to..........temperatur JEDNOSTKI
3.Zjawisko odwrotne do topnienia KRZEPNIECIE
4.Zmiana cieczy w gaz PAROWANIE
5.Temperaturę 0 K nazywa się temperaturą zera............. BEZWZGLĘDNEGO
6.Ilość energii wewnętrznej która jest przekazywana podczas kontaktu cieplnego dwóch ciał o różnych temperaturach.CIEPŁO
7.Przejście substancji ze stani stałego w stan gazowy SUBLIMACJA
8.Symbol K jednostki temperatury KELWIN
9.Służy do pomiary temperatury TERMOMETR
10. Cieplny przepływ energii przez próżnię np. ze Słońca na Ziemię PROMIENIOWANIE
11.Coeplny przepływ energii w cieczach i gazach KONWEKCJA
12.Temperatura topnienia jest równa temperaturze.........KRZEPNIĘCIA
13.Popularny izolator cieplny. POWIETRZE
14.Naczynie służące do doświadczeń z ciepła KALORYMETR
15.Jedna ze stałych postaci wody SZRON
16.Pierwsza zasada................TERMOYNAMIKI
17Ciało które źle przewodzi energię.........IZOLATOR
1 5 1