Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T22:46:52+02:00
1
C
2C
3 360⁰:5=72⁰
180⁰-72⁰=108⁰
5*108⁰=540⁰
D
4A
r=1/2a
5
a=6 cm
r=a√3/2
r=6√3/2
r=3√3 cm
obw=2πr
obw=2π*3√3
obw=6√3π cm
6
a=9
R=2/3*a√3/2
R=2/3*9√3/2
R=3√3
P=πR²
P=π(3√3)²
P=27π
7
duży Δ
a=6
h=a√3/2
h=6√3/2
h=3√3
r=1/3h
r=√3

mały Δ
√3=2/3H *3/2
H=3/2 √3
H=x√3/2
3/2 √3=x√3/2 /*2 /√3
x=3

PΔd/PΔm=?

PΔd=1/2*6*3√3
PΔd=9√3

PΔm=3²√3/4
PΔm=9√3/4

PΔd/PΔm=9√3:9√3/4=4


2010-03-30T22:48:47+02:00
1- B 2 -B 3 - D 4 - A

5.36x 3,14=113.04cm2
6.9x3,14=28,26
7. 1;3
8*- 27x3 = 81cm2