Odpowiedzi

2010-03-30T19:12:14+02:00
Maleje gdy np. pilka spada lub pikuje samolot
a wzrasta gdy np.podrzucamy klucze lub inny przedmiot
3 4 3
2010-03-30T19:16:18+02:00
Energia mechaniczna układu ciał, które za sobą oddziałują na przykład siłami grawitacyjnymi, czy siłami sprężystości, zmienia się wówczas, gdy nad układem wykonuje pracę siła zewnętrzna. Energia mechaniczna układu ciał zmienia się zawsze o tyle, ile wynosi praca wykonywana nad tym układem przez dowolną siłę zewnętrzną. Zmiana energii mechanicznej układu ciał równa jest pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną.
3 5 3