Za NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ daje NAJ!!!
Zadanie potrzebne na szybko!

Temat:
"PAŃSTWA SKANDYNAWSKIE"

Zadanie 1
Rozwój gospodarczy powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną

a) Wymień kraje skandynawskie produkujące tzw. "czystą energię" oraz określ źródła jej pozyskiwania.

b) Podaj przyczyny różnic w wykorzystaniu źródeł energii w Danii oraz Norwegii

c) Gospodarka i ludność Islandii korzysta z taniej energii geotermicznej. Wyjaśnij, dlaczego na "zimnej" wyspie istnieją "gorące" źródła energii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:37:25+02:00
A) Norwegia elektrownie wodne ok 98% Szwecja 49% elektrownie wodne
b)
c) przyczyną wykorzystywania tego rodzaju energii jest to że pod wyspom stykają sie 2 płyty tektoniczne powodując tak ciepłą wodę