Punkty A i A' są jednokładne względem punktu układu współrzędnych, w skali k = 2. Oblicz a i b, jeżeli:

a) A=(a+1, b-1) i A' = (-3, 4)
b) A=(2a-1, b+2) i A' = (5, 7)

proszę o wszystkie działania!
zły wynik = spam!
Proszę o szybką odpowiedź!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:38:16+02:00
S(0,0) k =2
Z def jednokladnosci:
SA'=k*SA (dzialamy na wektorach)
a)
SA'=[-3,4]
SA=[a+1,b-1]
2SA=[2a+2,2b-2]
2a+2=-3
2b-2=4
a=-5/2
b=3

b)SA'=[5,7]
SA=[2a-1,b+2]
2SA=[4a-2,2b+4]
4a-2=5
2b+4=7
a=7/4
b=3/2

Ad. Jesli mam jakis zly wynik, to napisz gdzie, postaram sie poprawic;)