Odpowiedzi

2010-03-31T22:31:53+02:00
1. Sól która mozna wykryc jony siarczanowe SO4<-2> to Ba2+, tworzy sie nierozpuszczalny osad
BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl
2. liczymy mase molowa 40+12+3*16 = 100g/mol
zawartosc %Ca wynosi 40/100*100 = 40% Ca w CaCO3
3. Fe2(SO4)3 - Dysocjacja
Fe2(SO4)3 <=> 2Fe3+ + 3SO4<-2>