Z podanego wzoru wyznacz wskazane wiadome.Załóż,ze wszystkie pozostałe niewiadome są liczbami dodatnimi.
a)Ek=mv²/2 m, v
b)s=vt v, t
c)a=w²r r, w
d)F=ma T₂, v₂
e)s=at²/2 a, t
f)T₁/v₁=T₂/v₂ T₂, v₂
g)P=a² a
h)L=2πr r
i)P=πr₂ r
j)P=½a×h a, h

2

Odpowiedzi

2010-03-30T19:22:15+02:00
A)Ek =mv²/2 | ×2
2Ek= mv² |÷m
2Ek/m =v²
v=√2Ek/m
b)s=vt
s=vt|÷t
s/t=v
s/v=t
c)
a=w²r |÷r
a/r = w²
w = √a/r

a=w²r |÷w²
a/w² = r
d)F=ma
F/m=a
F/a=m

e)s=at²/2
2S=at² /a
2S/a=t²
t=√2s/a

2S/t²=a
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:31:01+02:00
A)Ek=mv²/2 m, v
m=2Ek / v²
v=√2Ek/m
b)s=vt v, t
v=s/t
t=v/s
c)a=w²r r, w
r= a/w²
w=√ar
d)F=ma T₂, v₂
m= F/a
a=F/m
e)s=at²/2 a, t
a=2s/t²
t=√2s/a
f)T₁/v₁=T₂/v₂ T₂, v₂
T₂ = T₁v₂/v₁
v₂=v₁T₂/T₁
g)P=a² a
a=√P
h)L=2πr r
r=L/2π
i)P=πr₂ r
r=√P/π
j)P=½a×h a, h
h=2P/a
a=2P/h