3. Oblicz ile gramów MgO wzieło udział w reakcji z kwasem azotowym (V) , jeśli powstało 29,6g azotanu (V) magnezu.

4. Oblicz ile gramów wody otrzyma się podczas reakcji 20g wodoru z tlenem.

5. W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi (II) wytraciło się 19,5g wodorotlenku (VI) miedzi (II). Oblicz ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) zużyto w tej reakcji.

6. Tlenek wapnia o masie 20gpoddano reakcji chemicznej z roztworem H2SO4 w którym znajdowało się 60g czystego H2SO4. Czy substraty przereagowały całkowicie? Oblicz ile gramów soli powstało.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:31:53+02:00
3.

40g 148g
Mg + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O
xg 29,6g

40g Mg - 148g Mg(NO3)2
xg Mg - 29,6g Mg(NO3)2

x=8

4.
2g 18g
H2 + O2 = H2O
20g xg

2g H2 - 18g H2O
20g H2 - xg H2O

x= 180 g

5.
160g 98g
2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2So4
xg 19,5g

160g CuSO4 - 98g Cu(OH)2
xg CuSO4 - 19,5g Cu(OH)2

x= 31,84g

6.
56g 98g 136g
CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O
20g 60g xg

spr.

56g CaO - 98g H2SO4
20g CaO - xg H2SO4

x= 35g

Kwasu siarkowego VI użyto w nadmiarze


56g CaO - 136g CaSO4
20gCaO - xg CaSO4

x= 48,57g