1. Oblicz masę tlenu potrzebną do otrzymania 5,6 g tlenku wapnia.
2. Ile gramów substancji można rozpuścić w 400 g wody, jeżeli jej rozpuszczalność w tej samej temperaturze wynosi 2,5 grama.
3.Oblicz objętość i masę tlenu zgromadzonego w pokoju o wymiarach 2,5mx3mx5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza, a jego gęstość wynosi 1,43g/dm3.
Bardzo proszę o rozwiązanie. Potrzebne na teraz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-01T11:47:39+02:00
1)
Reakcja:
2 Ca + O₂→ 2 CaO
M(masa cząsteczkowa )tlenu= 16g/mol × 2= 36g/mol
(mnożymy przez dwa,bo w reakcji wzięła udział dwuatomowa cząsteczka tlenu)
M CaO= 40g/mol+ 16g/mol= 56g/mol × 2= 112g/mol
(mnożymy przez 2,bo w reakcji powstały dwie cząsteczki CaO)

Obliczam masę tlenu, potrzebną do uzyskania 5,6 CaO :

112g CaO-----powstało z------32g O₂
to 5,6g CaO---powstanie z----- Xg O₂

X= 5,6g × 32g : 112g = 1,6g

Odp: Do uzyskania 5,6g tlenku wapnia należy użyć 1,6g tlenu.

2)
2,5 g substancji rozpuszcza się w 100g wody (z definicji rozpuszczalności), to w 400g można rozpuścić 10g (bo 4 × 2,5g=10g, ze względu na to,że czterokrotnie zwiększono masę wody).
Można to też policzyć z proporcji:
2,5 g-----rozpuszcza się w------100g wody
to X g---rozpuści się w----------400g wody

X= 2,5g × 400g : 100g = 10g

Odp: W 400g wody można rozpuścić 10g substancji o rozpuszczalności 2,5g.
3)
Obliczam objętość(V₁) całego powietrza w pokoju (czyli 100 %) :
V₁= 2,5m x 3m x 5m = 37,5 m³= 37500 dm³

Obliczam objętość tlenu :
37500 dm³powietrza -----to jest---100 %
Xdm³ tlenu------------------stanowi---20 %

X= 20 % × 37500 dm³ : 100 %= 7500 dm³= 7,5m³

Objętość tlenu w tym pokoju wynosi 7,5m³

Obliczam masę (m) tlenu z przekształconego wzoru na gęstość (d) :
d= m : V→ m= V × d
m= V × d = 7500 dm³ × 1,43g/dm³=10725g= 10,725 kg

Masa tlenu w tym pokoju wynosi 10,725 kg
1 1 1