1. Atom pierwiastka promieniotwórczego wyemitował jedną cząstkę α i dwie cząstki β, przekształcając się w jądro ²³⁵U. Określ, jaki pierwiastek uległ opisanym przemianom. Napisz równania tych przemian.
2. Okres połowicznego rozpadu promieniotwórczego fosforu-32 wynosi 14 dni. Jaki procent początkowej ilości tego pierwiastka pozostanie po 7 dniach?
3. Podaj po jednym zastosowaniu, jakie mają izotopy promieniotwórcze następujących pierwiastków: jodu: I 131 i węgla: C 14
5. Stosując zapis klatkowy, scharakteryzuj, z jakich podpowłok i z ilu orbitali jest zbudowana powłoka trzecia (M).
6. Za pomocą wzoru elektronowego zapisz pełną konfiguracją elektronową oraz elektrony walencyjne dla atomów: rubidu, siarki i manganu.
7. Dla pierwiastka E o konfiguracji 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 podaj:
- liczbę elektronów walencyjnych,
- blok energetyczny, do którego należy pierwiastek E,
- numer grupy w układzie okresowym,
- numer okresu,
- wzór sumaryczny tlenku, w którym pierwiastek E ma najwyższą wartościowość,
- wzór sumaryczny wodorku pierwiastka E.
8. Podaj liczbę niesparowanych elektronów w atomach
- atomu,
- bromu,
- ołowiu.
9 Rdzeniem atomowym nazywamy jądra atomu i wszystkie elektrony wewnętrzne, poza powłoką walencyjną. Stosując symbol gazu szlachetnego, zapisz uproszczoną konfiguracją elektronową dla atomu pierwiastka, w którym elektrony gazu szlachetnego:
-są elektronami rdzenia atomowego,
- nie są elektronami rdzenia atomowego.
10.
Wyjaśnij:
Jak i dlaczego zmienia się promień kationu w stosunku do promienia atomu
- w jaki sposób przebiega proces tworzenia anionu siarczkowego.


PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE !

1

Odpowiedzi

2010-04-01T23:07:41+02:00
1.
235 235 0
Th → U + e (po dwóch przemianach β)
90 92 -1

239 235 4
U → Th + He (po przemianie α)
92 90 2

Patrząc na to od tyłu: ostatnim naszym zjawiskiem była podwójna przemiana beta. Skoro na końcu otrzymaliśmy U - 235 to musiał on powstać z Th - 235. Wcześniej nastąpiła przemiana alfa, więc nasz Th - 235 musiał z czegoś powstać. Wiemy, że wyemitowana została cząsta alfa, a więc musiał to być U - 239.
Mam nadzieję, że dobrze myślę, bo przerabiałam to już dość dawno...


2. Po 14 dniach pozostałoby 50% więc po 7 dniach pozostanie 25%. Na mój gust ;)

5. Powłoka M zawiera takie podpowłoki jak: 3s, 3p, 3d i 9 orbitali.

6. konfiguracja elektronowa siarki:

₁₆S: K² L⁸ M⁶
₁₆S: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ << dwa ostatnie mają e. wal.
₁₆S: [Ne] 3s² sp⁴
₁₆S: ­­­­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓ . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓↑­­­­­­­­­­­­↓. ↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­­­­­­

₃₇Rb: K² L⁸ M¹⁸ N⁸ O¹
₃₇Rb: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ << ostatni ma 1 e. wal.
₃₇Rb: [Kr] 5s¹
₃₇Rb: ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­. ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­. ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­ . ↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­↑­­­­­­­­­­­­↓­­­­­­­­­. ↑­­­­­­­­­­­­


₂₅­­­­­Mn: K² L⁸ M¹³ N²
₂₅­­­­­Mn: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ << dwa ostatnie mają e.walencyjne
₂₅­­­­­Mn: [Ar] 4s² 3d⁵
₂₅­­­­­Mn: ↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓. ↑­­­­­­­­­­­­↓↑­­­­­­­­­­­­↓↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓↑­­­­­­­­­­­­↓↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑­­­­­­­­­­­­↓ . ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

tam gdzie są kropki ma być przerwa. to sa oddzielne orbitale.


7. ta konfiguracja jest troche przekombinowana, ale to Arsen
liczba elektronów walencyjnych: 5
- blok energetyczny, do którego należy pierwiastek E, to blok p
- numer grupy w układzie okresowym, >> 15
- numer okresu, >> 4
- wzór sumaryczny tlenku (...) As2O5
- wzór sumaryczny wodorku pierwiastka E. AsH3

8. brom ma 1 niesparowany elektron, ołów chyba 2.
6 3 6