1) . Prędkość światła wynosi mniej więcej 300 000 km/s . Jaka jest odległość między Ziemią a Słońcem, jeżeli światło potrzebuje 8 minut 20 sekund na jej przebycie? Wynik zapisz w notacji wykładniczej .

Proszę o dokładne obliczenia .

3

Odpowiedzi

2009-11-01T16:30:58+01:00
300 000km/s
8 min * 60 = 480 s
480 s + 20 s = 500 s
300 000km/s * 500 s = 150000000 km
150000000km=1,5 * 10 do pot. 8
2009-11-01T16:31:37+01:00
Prędkość światła - 300 000 km/s
8 min 20s = 500s

300 000 km/s * 500s = 150 000 000 km = 1,5 * 10⁸km

Odp. Odległość między Ziemią a Słońcem wynosi 1,5 * 10⁸km
2009-11-01T16:35:47+01:00
8*60+20 = 480+20=500 = 5*10²
3*10⁵ * 5*10²=15*10⁷=1.5*10⁸