1.Wirówka pralki automatycznej wykonuje 600 obrotów na minutę. Podaj czas jednego obrotu w sekundach.

2.Maciek codziennie przez 30 minut odkurza swój pokój . Moc odkurzacza wynosi 1500[W]. Oblicz energię w kilowatogodzinach zużyta w ciągu tygodnia na odkurzanie pokoju. Ile wynosi koszt energii , jeżeli 1[KWh] kosztuje 50[gr].

Bardzo proszę o rozwiązanie tych 2 zadan ;) Proszę

1

Odpowiedzi

2010-03-31T23:33:57+02:00
Zad 1

T = t/n
T - okres (czas jednego pełnego obrotu)
t - czas wszystkich obrotów
n - ilość obrotów

t = 1 min = 60 s
n = 600
T = 60 s / 600 = 0,1 s


zad 2

t = 30 min = 0,5 h
P = 1500 W = 1,5 kW
t*7 = 0,5 h * 7 = 3,5 h

W = P * t = 1,5 kW * 3,5 h = 5,25 kWh
5,25 kWh = 5,35 * 0,5 zł = 2,63 zł