Zad.1
Ustal liczby protonów i elektronów w atomach pierwiastków :
a) magnezu
b) germanu
c) ołowiu
d) azotu
e) tlenu
f) węgla

Zad.2
Dopasuj cyfrę do litery. (jedno zostanie)
1.proton
2.elektron
3.neutron
4.elektrony walencyjne
5.rdzeń atomowy
6.liczba atomowa
7.liczba masowa

a) suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu
b) część atomu,bez elektronów walencyjnych
c) cząstka podstawowa - składnik jądra o masie 1u i elementarnym ładunku dodatnim
d) najmniejsza część pierwiastka chemicznego wskazująca wszystkie jego cechy
e) cząstka podstawowa - składnik jądra,bez ładunku elektrycznego
f) liczba protonów w jądrze atomowym
g) elektrony najbardziej oddalone od jądra atomu
h) cząstka podstawowa o elementarnym ładunku ujemnym

Proszę . Bardzo pilne ! ;)
Daję naj ! ;))

2

Odpowiedzi

2010-03-30T19:38:18+02:00
Zad 1
a) Mg - 12 protonów 12 elektronów
b) Ge - 32 p 32 e
c) Pb - 82 p 82 e
d )N - 7 p 7 e
e) O - 8 p 8 e
f) C - 6 p 6 e


zad2
1.c
2.h
3.e
4.g
5.b
6.f
7.a


prosze ; **
my też to teraz bierzemy xd
banalne ; ] ; *
4 5 4
2010-03-30T19:44:18+02:00
1)
A)
Protony=12
elektrony=12
C)
P=82
E=82
D)
p=7
e=7
E)
p=8
e=8
F)
p=6
e=6
2)
1c
2b
3d
4e
5f
6a
7h