Odpowiedzi

2010-03-30T20:02:21+02:00
Po roku 1989 nastąpiła zmiana struktury kierunku produkcji zgodnie z potrzebami rynku. Lecz nie oznaczało to od razu rozwoju przemysłu. Zaczęły upadać duże, przestarzałe zakłady. Zatrudnienie w przemyśle zaczęło spadać, ponieważ nastąpiło w tym czasie zmniejszenie produkcji przemysłowej. Zaczęto unowocześniać zakłady produkcji wprowadzając nowoczesne technologie, automatyzacje, komputeryzacje. Jakość wytwarzanych produktów stawała się wyższa. Zaczęto zwracać uwagę na normy związane z ochroną środowiska. Zakłady nierentowne (nieopłacalne) zaczęto likwidować.
27 2 27
2010-03-30T20:03:05+02:00
•prywatyzacja gospodarki (osoby prywatne, spółki, kapitał zagraniczny, w niektórych zakładach Skarb Państwa zachowuje udziały, np. elektrownie, kopalnie)
•gospodarka wolnorynkowa
•ceny ustala przedsiębiorstwo na takim poziomie, aby produkcja była opłacalna
•mało wydajne przedsiębiorstwa upadają
•mniejsza liczba miejsc pracy
•poprawa jakości środowiska
•automatyzacja i mechanizacja produkcji
•komputeryzacja
•nowe technologie
•promocja produkcji rodzimej
•ochrona rynku krajowego przed nieuczciwą konkurencją towarów zagranicznych
•gospodarka cechuje się spadkiem udziału przemysłu w tworzeniu PKB mimo wzrostu wartości produkcji przemysłowej a rośnie znaczenie usług
•poprawa organizacji i wydajności pracy
•ograniczenie zużycia surowców mineralnych
•bezrobocie
20 3 20