Okrag przedstawiony na rysunku jest styczny do dwóch prostych , które są do siebie prostopadłe . Promien okręgu jest równy r. Jaka jest odległosc środka okregu od punktu przecięcia prostych ?

Proszę z obliczeniami . Obrazek jest w załączniku .

1

Odpowiedzi

2010-03-30T19:43:13+02:00