Będę wdzięczna jak ktoś mi napisze wzory brył obrotowych
a)walca:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.
b)stożka:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.
c)kuli:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.
:)

3

Odpowiedzi

2010-03-30T19:42:41+02:00
Będę wdzięczna jak ktoś mi napisze wzory brył obrotowych
a)walca:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.
b)stożka:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.
c)kuli:objętość,pole całkowite i pole powierzchni bocznej.

a)walec:
V=Pp*H
Pc=2 Pi* r do kw + 2 * Pi *r
Pb= 2 Pi* r

b) stożek
V=1/3 Pp*H
Pc= Pi* r do kw + Pi *r *l
Pb= Pi * r *

c) kula
v=4/3 Pi * r do sześcianu
Pc= 4 * Pi * r do kw
Pb= 3 * Pi * r do kw
2010-03-30T19:47:25+02:00
Objętość walca:
V=Pp*H
V=πr²*H
Pole całkowite:
Pc=2Pp+Pb
Pc=2*πr²+2πrH
Pole boczne:
Pb=2πrH

Objętość stożka:
V=⅓Pp*H
V=⅓πr²*H
Pole całkowite:
Pc=πr²+πrl
Pole boczne:
Pb=πrl

Objętość kuli:
V=4/3πr³
Pole całkowite:
Pc=4πr²
Pole boczne:
Pb=3πr²
1 5 1
2010-03-30T19:54:12+02:00
WALEC
V= πr²h objętość
Pc= 2Pp+Pb=2π²+2πrH pole całkowite
Pb=2πrH pole powierzchni bocznej

STOŻEK
V= ⅓ Pphobjętość
P= Pb+Pp pole całkowite
Pb= πrl pole powierzchni bocznej

KULA
V= ⁴/₃ πR³ objętość
P= 4π*R³ pole całkowite
brak pola bocznego