Zadanie jest na jutro (środę, 31 marca 2010 roku). Ten kto jako pierwszy dobrze rozwiąże to zadanie otrzyma "naj" i maksymalną liczbę gwiazdek.

Ile wrzątku należy dolać do 70 l oliwy o temperaturze 12 stopni, żeby uzyskać ciecz o temperaturze 35 stopni?

Cw = 20'000 J÷(kg*K)

Cw -> Ciepło właściwe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:57:34+02:00
V1=70l
p1=0,92g/cm3
T1=12stopni C
c1=20 000J/kg*K
T2=100stopni C
c2=4200J/kg*K
Tk=35stopni C
m2=?

p=m/v
p*v=m
m=0,92g/cm3* 70l=64,4kg tj. ok. 64kg

Q1=c1m1(Tk-T1)
Q= 20 000 J/kg*stopień C * 64kg * (35stopni C - 12stopni C)=
20 000 J/kg*stopień C * 64kg * 23 stopnie C = 29 440 000J

Q1=Q2

m=Q/c(T2-Tk)
m= 29 440 000J/ (4200J/kg*stopień C * 65 stopni C)
m= ok. 108kg
1 5 1