Odpowiedzi

2010-03-31T15:55:22+02:00
Węgiel w postaci dwutlenku węgla (CO2) jest asymilowany przez rośliny samożywne (przez rośliny zielone w procesie fotosyntezy, przez bakterie samożywne w procesie chemosyntezy) i włączany następnie w cząsteczki glukozy.Część glukozy zostaje z kolei zużyta do budowy komórek i tkanek, a część zużyta jako materiał energetyczny. Zwierzęta zjadając rośliny lub zwierzęta wykorzystują zawarty w związkach organicznych węgiel do budowy swojego ciała, a także w celach energetycznych.Martwa materia organiczna ulega procesom rozkładu, Puszcza Wkrzańska .Podczas procesów energetycznych węgiel zawarty w związkach chemicznych jest utleniany i w postaci dwutlenku węgla w procesie oddychania jest wydalany do atmosfery lub wody.

Reakcja wymiany polega na otrzymaniu kilku produktów z kilku substratów.

przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza można,ograniczając ilość tlenku węgla emitowanego do atmosfery, stosując tzw. czyste żródła energii ,( np. elektrownie wodne, nowoczesne,bezawaryjne elektrownie atomowe), ograniczając ruch samochodowy i wprowadzając pojazdy elektryczne , benzynę bezołowiową, filtry oczyszczające gazy spalinowe, odsiarczanie paliw, filtry i odpylacze gazów przemysłowych.
3 2 3