Odpowiedzi

2010-03-30T19:47:40+02:00
Zadanie 1

Jeśli mogą być układy równań:

x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x + y = 12,4
x - y = 5,6
2x = 18 /:2
x = 9

y = 12,4 - x
y = 12,4 - 9
y = 3,4

Jeśli równania:
x - pierwsza liczba
12,4 - x - druga liczba
x - (12,4 - x) - różnica liczb
x - (12,4 - x) = 9,6
x - 12,4 + x = 9,6
2x = 9,6 + 12,4
2x = 18 /:2
x = 9

12,4 - x = 12,4 - 9 = 3,4

Zadanie 2

16,4:4=4,1
4,1+1,5=5,6
4,1-1,5=2,6
2,6+5,6+5,6+2,6=16,4
5,6-2,6=3
odp.: Długości boków to 2,6 i 5,6
13 4 13
2010-03-30T19:50:41+02:00
Zadanie 1.
Oznaczmy jedną liczbę przez x, a drugą przez x+5,6

Wiemy, że:
x + x + 5,6 = 12,4
2 * x = 12,4 - 5,6
2 * x = 6,8 | /2
x = 3,4

Druga liczba jest większa o 5,6, więc wynosi 5,6+3,4 = 9
Szukane liczby to 3,4 i 9.

Zadanie 2.
Obwód równoległoboku to dwa takie same boki x i dwa dłuższe od nich o 3cm boki x+3
Otrzymujemy więc:
x + x + x + 3 + x + 3 = 16,4
4x = 10,4 | /4
x = 2,6

Boki jednej pary mają 2,6 cm, z drugiej są dłuższe o 3cm więc wynoszą 5,6cm :)
4 2 4
2010-03-30T19:50:43+02:00
1)
x- pierwsza liczba
y - druga liczba

x+y=12,4
x-y=5,6/+y

x+y=12,4
x=5,6+y

5,6+y+y=12,4/-5,6
x=5,6+y

2y=6,8/:2
x=5,6+y

y=3,4
x=5,6+3,4

x=
2 1 2