Odpowiedzi

2010-03-30T19:49:51+02:00
Rośliny- zbudowane są z komórek, tworzących u roślin wyżej uorganizowanych tkanki i organy. Umożliwiają one im oddychanie, odżywianie, wzrost i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą dzięki chloroplastom zawierającym chlorofil a i pochodzącym z endosymbiozy sinic. Produktem zapasowym jest skrobia. Posiadają sztywną, zwykle celulozową ścianę komórkową. Rośliny cechują się także zdolnością do nieprzerwanego wzrostu za sprawą tkanek twórczych mających stałą zdolność do podziału komórek. Zazwyczaj są trwale przytwierdzone do podłoża.
Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowych panujących na Ziemi.

Zwierzęta-jedno z królestw, na które biolodzy dzielą świat organizmów. Obejmuje wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należą również ludzie. Najstarsze znaleziska kopalne zwierząt – morskie zwierzęta o miękkich ciałach – pochodzą z końca prekambru, neoproterozoiku , natomiast skamieniałości strunowców – z kambru i ordowiku. W kambrze, około 500 mln lat temu, występowali już przedstawiciele wszystkich znanych obecnie typów bezkręgowców.

Grzyby-królestwo należące do domeny jądrowców . Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa.W zasadzie grzyby to wielokomórkowe lub komórczakowe organizmy cudzożywne, niezdolne do aktywnego ruchu, o ścianach komórkowych zbudowanych z chityny. W definicji tej są jednak pewne nieścisłości. Prymitywne grzyby wielokomórkowe wytwarzają zdolne do ruchu, jednokomórkowe, uwicione zarodniki pływkowe, mają też niekiedy bliskich, jednokomórkowych kuzynów. Ponadto do grzybów zaliczano dawniej także śluzowce będące zdolnymi do ruchu ameboidalnego komórczakami oraz lęgniowce Oomycetes - organizmy o trybie życia typowo grzybowym, ale o ścianie komórkowej zbudowanej z celulozy i zaliczane obecnie grupy Stramenopiles.
13 3 13
2010-03-30T19:52:08+02:00
Zwierząt ; od pierwotniaków do skąposzczetów
grzyby:Grzyby w przeciwieństwie do przedstawicieli królestwa Protista nie wytwarzają uwicionych komórek. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno gamet jak i zarodników.
Plechy grzybów czyli grzybnia zbudowana jest z nitkowatych tworów mikroskopijnej wielkości, zwanych strzępkami. Strzępki jednej grzybni przeplatają się wzajemnie tworząc rodzaj gęstej sieci. Strzępki mogą mieć budowę komórczakową lub wielokomórkową. Zgodnie z systemem klasyfikacji do królestwa grzybów zalicza się cztery gromady:
workowce
sprzężniaki
podstawczaki
grzyby niedoskonałe

rosliny:Do królestwa roślin należą wielokomórkowe, przeważnie lądowe, fototroficzne organizmy eukariotyczne o budowie tkankowej i wielokomórkowych organach rozrodczych.
Rośliny wykazują budowę osiową. Ich ciało składa się przeważnie z korzenia, łodygi i liści. Korzeń jest organem podziemnym i służy do utrzymywania rośliny w podłożu oraz pobierania wody i soli mineralnych. Łodyga i liście to organy nadziemne, których główną funkcją jest odżywianie rośliny. Łodyga wraz z liśćmi tworzy pęd. Tkanki roślinne tworzą całą roślinę. Tkanki to zespoły jednorodnych bądź niejednorodnych komórek, współdziałających w pełnieniu określonych funkcji w organizmie. Wśród tkanek roślinnych wyróżnia się tkanki twórcze i tkanki stałe.
Tkanki twórcze, inaczej merystemy, zbudowane są z komórek podlegających ciągłym podziałom.
Tkanki stałe dzieli się na jednorodne i niejednorodne. Tkanki jednorodne zbudowane są z podobnych do siebie komórek zaś tkanki niejednorodne – z różnie zbudowanych komórek.

W roślinie wyróżnia się także tkanki:
miękiszowe
okrywające
wzmacniające
przewodzące
10 3 10