Proszę o strzesszczenie tej ewangelii. ;))

: DD

(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T16:57:16+01:00
W dzisiejszej Ewangelii widzimy obraz Jezusa, który naucza.
Dziś nawiązuje do bardzo ważnego wydarzenia:
-KAZANIA NA GÓRZE
Jezus po kolei wypowiada błogosławieństwa ewangeliczne.
Błogosławienie to znaczy szczęśliwi.
Mówi co powinien robić człowiek, aby być szczęśliwym. Nawiązuje również do wartości prześladowania ludzi, z powodu Jego imienia.