- Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9 cm wokół dłuższej przyprostokątnej.

- Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoboczny o polu 9√3 cm². Oblicz wysokość, promień podstawy i tworzącą stożka.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T13:06:06+02:00
1]a=6cm
b=9cm
c=√6²+9²=√36+81=√117=3√13cm

stożek ma:
r=6cm
h=9cm
l=3√13cm
średnica=2r=12cm
pole przekroju:
p=½×12×9=54cm²
2]
a²√3;4=9√3/:√3
a²:4=9
a²=36
a=6cm

średnica=6cm
promień=½ z 6=3cm
wysokość =a√3:2=6√3:2=3√3cm
tworząca l=6cm