Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:54:20+02:00
Zad.1.
a) 4 (a+b)
b) 3 (x + 5y)
c) 7 (x + 2y)
d) 17 (do kwadratu) (x - 1)
e) b ( c-d )
f) x (y - 3)
g) p ( y - 1)
h) y (px - 1)
i) b (a - 3b)

zad.34.
a) 5x + 10y = 5 (x+2y)
b) 4m + 4 = 4 (m+1)
c) 3a - 3 = 3 (a-1)
d) 5xy - x = x (5y -1)
e) -6a2 - 2a = 2a (-3a -1)
f) 6a2 - 12ab = 6a(a -2b)
g) 1/2xy - 1/2x = 1/2 x (y-1)
h) 1/3a2b + 1/9ab2 = 1/3 ab (a + 1/3b)
i) 2xyz - 4x2y2z + xyz2 = xyz (2 -4xy + z)
j) stv2 - stv + tv2 = tv (sv -s +v)


licze na naj ;)
11 4 11
2010-03-30T20:15:34+02:00
Zad.1
4a+4b = 4(a+b)
3x+15y=3(x+5y)
7x+14y =7(x+2y)
17x²-17=17(x²-1)
bc-bd=b(c-d)
xy+3x=x(y+3)
py-p=p(y-p)
9xy-y=y(9x-1)
ab+3b²=b(a+3b)

zad.34
5x+10y=5(x+2y)
4m+4=4(m+1)
3a-3=3(a-1)
5xy-x= x(5y-1)
-6a²-2a=-2a(3a-1)
6a²-12ab=6a(a-2b)
½xy-½x = ½x(y-1)
⅓a²b+¹/₉ab²=⅓ab(a+⅓b)
2xyz-4x²y²z+xyz²= xyz(2-4xy+z)
stv²-stv+tv²=tv(sv²-s+v)


Mam nadzieje że pomogłam :)
4 4 4