Zaznacz kreseczką w miejscu gdzie wyraz dzieli się na temat i końcówkę. napisz nazwy przypadków.
żołnierz żołnieże
żołnierza żołnierzy
żołnierzowi żołnierzom
żołnierza żołnierzy
żołnierzem żołnierzami
żołnierzu żołnierzach
żołnierzu! żołnierze!pliss pomóżcie!!! :(

3

Odpowiedzi

2010-03-30T19:51:59+02:00
Mianownik żołnierz żołnieże
Dopełniacz żołnierza żołnierzyNarzędnik żołnierzowi żołnierzom
Dopełniacz żołnierza żołnierzy
Narzędnik żołnierzem żołnierzami
Dopełniacz żołnierzu żołnierzach
Wołaczżołnierzu! żołnierze!
4 3 4
2010-03-30T19:52:54+02:00
Mianownik żołnierz żołnież/e
Dopełniacz żołnierz/a żołnierz/y
Celownik żołnierz/owi żołnierz/om
Biernik żołnierz/a żołnierz/y
Narzędnik żołnierz/em żołnierz/ami
Miejscownik żołnierz/u żołnierz/ach
Wołacz żołnierz/u! żołnierz/e!
temat: żołnierz
oboczności rz:ż
7 3 7
2010-03-30T19:53:04+02:00

MIANOWNIK żołnierz żołnierz-e
DOPEŁNIACZ żołnierz-a żołnierz-y
CELOWNIK żołnierz-owi żołnierz-om
BIERNIK żołnierz-a żołnierz-y
NARZĘDNIK żołnierz-em żołnierz-ami
MIEJSCOWNIK żołnierz-u żołnierz-ach
WOŁACZ żołnierz-u! żołnierz-e!


Powodzenia.
pzdr :)
7 4 7