1. Na szkolną zabawę przygotowano 0,27kg. ciasta dla każdego ze 164 uczniów. Przyszło 123 uczniów ile dag. ciasta przypada teraz na każdego z nich?

2. W ubiegłym roku z 2 pól zebrano 300 kwintali zboża. W tym roku z tych pól zebrano tyle samo kwintali zboża, przy czym plon z 1 pola wzrósł o 20%, a z 2 o 10%. Ile kwintali zebrano w tym roku z każdego pola?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:50:45+02:00
Zad.1

1kg=100dag (stąd: zamieniając "kg" na "dag" przesuwamy przecinek dwa miejsca w prawo, czyli mnożymy liczbę przez 100)
0,27kg=27 dag

dla 1 osoby 27 dag ciasta,
przygotowano ciasto dla 164 uczniów, czyli 1 osoba*164
biorąc pod uwagę ciasto 27 dag*164=4428 dag

na zabawę przygotowano 4428 dag ciasta przyszło 123 uczniów więc dla jednego przypadło
4428dag:123= 36 dag ciasta

Zad.2

Poprzedni rok:
x-zbiory z pierwszego pola
y-zbiory z drugiego pola
Ten rok:
120%x-zbiory z pierwszego pola
90%y-zbiory z drugiego pola

Tworzymy układ równań i obliczamy:
x+y=300
120%x+90%y=300

x=300-y
120x/100+90y/100=300
12(300-y)/10+ 9y/10=300 /*10
3600-12y+9y=3000
-3y=-600 =>y=200, więc x=100

na koniec obliczamy zbiory w tym roku:
12x/10=120kwintali
9y/10=180 kwintali