Odpowiedzi

2010-03-30T20:31:05+02:00
Sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Trybunał Stanu:
Skład: 2 zastępców i 16 członków wybieranych przez sejm na czas jego kadencji. Przewodniczącym TS jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. (wybierany na 6 lat)
Trybunał Konstytucyjny:
Skład:15 sędziów wybieranych przez sejm na 9-letnia kadencje, która ma charakter indywidualny.Prezwsa i wiceprezesów powołuje prezydent.