Odpowiedzi

2010-03-30T22:28:14+02:00
WYBRZEŻE LAGUNOWE
Tworzone jest przez prądy przybrzeżne w warunkach silnych przypływow i odpływow.Piaszczysty wał przybrzezny zwany libido stanowi bariere dla odciętej od morza zatoki laguny.Podczas przypływu i odplywu może do niej wpływac woda.takie wybrzeże spotykamy nad morzem Tyrreńskim,w północnej częsci morza Adriatyckiego iw Zatoce Meksykańskiej.
WYBRZEŻE KORALOWE
Powstaje na skutek rośnięcia koralowców których kolonie tworzą wzdłuż wybrzeża sklaiste wały zwane rafami koralowymi .Rafy koralowe żyją w płytkich , ciepłych i słonych wodach przybrzeżnych.Od strony lądu gdzie woda jest słodka korale obumieraja ,a rozrastają się w strone otwartego morza.Wokół wysp tworzą atole.Z atolami spotykamy się na Pacyfiku-np.Mururoa,Nowa Minerwa.
WYBRZEŻA DELTOWE
Powstają przt wspólnej działalności rzeki i morza.Delta morze wypełnia zatokę,może miec kształt odwróconego trójkąta,symetrycznego względem jednoramiennego ujścia,lub wieloramiennego wachlarza,rozprzestrzeniającego sie wielokierunkowo z licznymi ujściami,np Missisipi.

WYBRZEŻA SZKIEROWE
Jest efektem zatopienia przez morza małych wysepek ,będących formami działalności lodowcowej .Wysepki porozdzielane są cieśninami.Wybrzeża szkierowe występują w Szkocji,Finlandii,oraz na Alasce
WYBRZEŻA RIASOWE
Jest wynikiem zatopienia dolin górskich ułożonych prostopadle do wybrzeza .Cechuje się licznymi ,krętymi zatokami o głębokości wzrastającej w kierunku ujścia .wystepowanie w Irlandii,Bretanii,Portugalii.
WYBRZEŻA LIMANOWE
Powstaje w miejscach zalania odcinków ujściowych dolin rzecznych .Utworzone w ten sposob zatoki odcinane są od morza mierzejami,Wystęępowanie północne wybrzeża Morza Czarnego.


1 5 1