Oblicz pole powierzchni całkowitej walca, wiedząc że:

a)rozwinięcie powierzchni bocznej jest prostokątem o polu 98. Jeden bok tego prostokąta jest 2 razy dłuższy od drugiego, a promień walca ma długość większą od 2. Odpowiedź powinna wynosić: 98(1+!/II(pi)

b) powstał on przez obrót prostokąta o bokach długości 7 cm i 6 cm wokół dłuższego boku. odpowiedź powinna wynosić 156 II( pi)
PROSZE O ODPOWIEDZI!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T12:36:48+02:00
1]
h=x
2πr=2x
x×2x=98
2x²=98
x²=98:2
x²=49
x=7
h=7
r=7/π
pole 2 podstaw=2πr²=2π×(7/π)²=98/π
pole całkowite=98/π+98=98(1+1/π)cm²
2]
a=7cm
b=6cm
powstał walec o:
r=6cm
h=7cm
pole=2πr²+2πrh=2π×6²+2π×6×7=72π+84π=156πcm²