Do 1dm3 0,35-molowego roztworu AgNO3 zanurzono elektrody i polaczono je ze zródlem pradu. Elektrolize prowadzono tak dlugo, az przez roztwór przeplynal ladunek 24100C. Po zakonczeniu elektrolizy dodano tyle wody, aby roztwór mial poczatkowa objetosc. Obliczyc stezenie molowe jonów srebra w otrzymanym roztworze. Jaki odzcyn mial otrzymany roztwór.
odp. 0,1 mol/dm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T01:46:10+02:00
Roztwór zawierał 0,35 moli AgNO3 i tyle samo jonów Ag⁺ oraz NO₃⁻
Ładunek 24100 C = 24100 * 6,24 * 10¹⁸ e (ładunków elementarnych, czyli tyle jonów srebra się wytrąciło na elektrodach) ≈ 1,5 * 10²³
1 mol substancji zawiera ok. 6,02 * 10²³ cząsteczek(atomów) - jest to tzw. stała Avogadra. A więc wytrąciło się 1,5 * 10²³/(6,021,5 * 10²³) = 0,25 mol
Było 0,35 moli, więc pozostało 0,35 - 0,25 = 0,1 mol.
Ponieważ wodę uzupełniono do 1 dm3, więc stężenie jonów srebra wynosiło:
0,1 mol/dm3.
Odczyn roztworu jest kwaśny: pH < 7
1 1 1