Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:14:23+02:00
1 s ucha - jedna z pór na sawannie
2 b a obaby -wielkie drzewa rosnącae na sawannie
3. ba w ół -zwierze stadne występujące na sawannie
4gep a rd - jeden z kotów na sawannie
5 hie n a - zwierze stadne padlinożerca
6. pasiko n ik - owad sawanny
7. ak a cja - roślina sawanny

Licze na najke ;P)
hasło odzielone jest spacjami ;)
12 3 12
2010-03-30T20:19:41+02:00
Haslo sawanna
Pytania
1.duze zwierze na sawannie? (1litera S) odpowiedz Sloń
2. jaka jest strefa klimatyczna na sawannie? odp miedzyzwrotnikowa (ostatnia litera do hasla)
3.Skupiska drzew tworza tzw. lasy...?( 8 litera w hasle ) odp. galeriowe
4. sawanna wystepuje w Ameryce Poludniowej i w ? (1 litera a) odpowiedz Afryce
5. Sawanna to najlepszy teren dla zwierzat? (6 litera n ) odpowiedz roslinozernych
6.Jaszcurka która zmienia swój kolor? (ostatnia litera n) opowiedz Kameleon
7.Kiedy jest pora deszczowa?( 2litera a ) odpowiedz. latem
Hasła
(s)łoń
miedzyzwrotnikow(a)
galerio(w)e
(a)fryce
rosli(n)ozernych
Kameleo(n)
l(a)tem

7 2 7