Odpowiedzi

2009-11-01T16:56:46+01:00
Niezrozumienie wobec wszystkich członków grupy
3 1 3
2009-11-01T16:58:28+01:00
Do wad możemy zaliczyć niezadowolenie z podziału odniesionego sukcesu, zarobków między członkami grupy. Osiągnięcie celu nie jest bowiem zasługą jednostki, ale wielu ludzi. Inną niedogodnością może być niedopasowanie, niezgranie zespołu, co prowadzi do częstych konfliktów. Zły wybór przewodnika pracy, niekonsekwentne wypełnianie obowiązków, nie przestrzeganie zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich oraz reguł ustalonych przez grupę to kolejne powody, które obniżają wartość pracy zespołowej. Dodatkowo rywalizacja, która przekracza dopuszczalne normy utrudnia, a nawet uniemożliwia działanie.

W kontaktach członków grupy mogą wystąpić bariery komunikacyjne, powodowane przez hałas, stany emocjonalne, niezgodność gestów i słów. Objawiają się one niezrozumieniem treści przekazywanego komunikatu lub tym, że wspólna łączność pomiędzy nadawcą a odbiorcą nie zostaje nawiązana. Również próby manipulacji, przesyłania mylących informacji spotykają się z oporem i niechęcią odbiorcy.

Do kategorii negatywnych zachowań należy krytyka, np. przez przełożonych, innych członków zespołu. Powinna być ona stosowana z zachowaniem określonych zasad, przede wszystkim należy ją kierować do konkretnej osoby i tylko w cztery oczy. Konflikty to sytuacje, w których zaistniała sprzeczność interesów, a jej uczestnicy próbują narzucić swoją wolę sobie nawzajem. Takie zdarzenia należy jak najszybciej rozwiązać, aby nie dopuścić do ich rozwoju. Dobrymi metodami są tu negocjacje i kompromis. Bardzo ważne jest to, żeby zapewnić każdemu możliwość wypowiedzenia własnej opinii, zdania.
3 3 3
2009-11-01T17:55:03+01:00
Muszę przyznać, że gorzej się pracuje w grupie, ale taka praca ma wiele swoich korzyści.
Jednak powracając do pytania.
Praca w grupie ma swoje negatywne skutki. Przede wszystkim takie, że każdy chce powiedzieć, dopowiedzieć swoje zdanie. Ocenia się jedną osobę na podstawie wszystkich.
Inni mogą nie pracować, ale i tak zostanie dobrze dana osoba oceniona, bo grupa jest dobra. Często rodzi się w ten sposób lenistwo. Piszę to w odniesieniu do pracy w szkole.
3 3 3