Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:40:13+02:00
•Starożytność (ok. XIII w.p.n.e.-V w.n.e.)
-brak polskich przedstawicieli
•Średniowiecze (V-XV wiek)
- Gall Anonim (Kroniki Polskie)
- Jan Długosz
•Odrodzenie (XV- XVI wiek)
- Jan Kochanowski (Odprawa posłów greckich)
- Andrzej Frycz Modrzewski (O poprawie Rzeczypospolitej)
•Barok ( XVII wiek)
- Jan Andrzej Morsztyn
- Daniel Naborowski
•Oświecenie ( XVIII wiek)
- Ignacy Krasicki
- Julia Ursyn Niemcewicz
•Romantyzm ( pierwsza połowa XIX wieku)
- Adam Mickiewicz
- Juliusz Słowacki
•Pozytywizm ( druga połowa XIX wieku)
- Bolesław Prus
- Adam Asnyk
•Młoda Polska ( 1880-1914)
- Stanisław Wyspiański
- Władysław Reymont
•XX-lecie międzywojenne (1918-1939)
- Julian Tuwim
-Maria Dąbrowska
•Literatura wojenna i współczesna (od 1939r)
- Sławomir Mrożek
- Czesław Miłosz
1 5 1