Przyjechałeś /łaś na studia do Wielkiej Brytanii. Zamierzasz też pracować. Dowiedz się w biurze spraw studenckich: 1) jak otworzyć konto w banku, jeśli nie jest się mieszkańcem Wielkiej Brytanii. 2) gdzie możesz otworzyć pomoc w znalezieniu pracy. 3) czy jako obywatel jednego państwa Unii Europejskiej możesz głosować w lokalach wyborczych.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T21:43:03+02:00
I welcome 1) do I want to learn how I can open an account, but I am not an inhabitant of Great Britain? 2) where will I find the help in the placement? 3) as the citizen of the European Union can I vote in polling stations?
1 1 1