PROSZĘ O W MIARE SZYBKIE ROZWIĄZANIE
1.Nazwij każdą z części działania;
a+b=c a-b=c a*b=c a/b=c
2.Wypisz dzielniki liczb
a)56
b)160
Oblicz średnią arytmetyczną dla liczb
A)3,10,2,11
B)7,14,21,8
3.Podaj przykład 3 liczb które spełniają warunek;
Iloczyn największej i najmniejszej z nich jest wielokrotnością średniej liczby
4.Oblicz pisemnie;
10010,01-934,6=?
275,4/0,02=?
3,844/0,31=?
2405,21-197,345=?

2

Odpowiedzi

2010-03-30T20:14:42+02:00
1
składnik+skŁadnik= suma odjemna-odjemnik=różnica
czynnik*czynnik=iloczyn dzielna:dzielnik=iloraz
2
a)1, 2, 4, 8, 56
b) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80, 160
3

4
9075,41
137,7
12,4
2207,865
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:24:06+02:00
Zad 1
A+b=c A i B są skłądnikami, C to suma
a-b=c A to odjemna, B to odjemnik, C to różnica
a*b=c A i B tto czynniki C to iloczyn
a/b=c A to dzielna, B to dzielnik. C to iloraz.


Zad 2.
a) Dzielniki 56: 1,2,4,7,8,14,28,56
b) Dzielniki 160: 1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,80,160

Średnia arytmetyczna liczb:
A)3,10,2,11 3+10+2+11=26 Są 4 liczby, więc wynik dodawania dzielimy na 4.... 26:4=6.5. (6.5 to średnia arytmetyczna tych liczb)
B)7,14,21,8 7+14+21+8=50 Są 4 liczby, więc wynik dodawania dzielimy na 4... 50:4=12.5 (12.5 to średnia arytmetyczna tych liczb)


Zad. 4.
Jeśli masz obliczyć pisemnie, to ja Ci nie pomogę. Musisz zapisać to kratka pod kratką w zeszycie. Podam Coi wyniki, a Ty spróbuj sama.

10010,01-934,6=9057,41
275,4/0,02=13770
3,844/0,31=12,4
2405,21-197,345=2207,865

1 5 1