9/113 J.polski -> Gramatyka i stylistyka 1.

Uzupełnij poniższe zdania brakującymi dopełnieniami.
a) Ariadna wręczyła Tezeuszowi .... (rzeczownik), dzięki której wydostał się z labiryntu.
b) Hektor walczył mężnie, ale mimo to nie uniknął .... (rzeczownik) z rąk Achillesa.
c) Kiedy Odyseusz dotarł do Itaki, rodzina .... (zaimeg) nie poznała.
d) Władca Kotyntu, Syzyf, musiał za obrażenie bogów .... (bezokolicznik) na górę wielki głaz.
e) Herakles dokonał wielu bohaterskich .... (rzeczownik)
f) Trojanie musieli .... (bezokolicznik) klęskę, gdyż taka była wola bogów.
g) Skrzydła zrobione przez Dedala były wykonane .... (wyrażenie przyimkowe) ptasich.
h) Chociaż Spartanie ponieśli klęskę pod Termopilami, wielu poetów opiewało ich ... (rzeczownik).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:13:00+02:00
Łatwe ;)

a)nić
b)klęski
c)go
d)wtaczać
e)czynów
f)ponieść
g)z piór
h)czyny

Jak pomoglem daj najlepsze ;0
281 3 281