Odpowiedzi

2010-03-30T20:11:38+02:00
Charakterystyka Rudego z ,,Kamieni na szaniec"
Jan Bytnar urodził się 6 V 1921 roku, pochodził z rodziny inteligenckiej. Jako chłopiec wybitnie zdolny, a przy tym ambitny ukończył gimnazjum im. Stefana Batorego z wyróżnieniem. Wszystko, czym się zajmował, traktował jak wyzwanie i okazję do doskonalenia się. Powierzchowność Janka nie wskazywała na te cechy duchowe. Był drobnym chłopcem o piegowatej twarzy i rudych włosach.
Ten niepozorny chłopak odznaczał się niezwykłą osobowością, np. nauczył się tańczyć, żeby samemu sobie udowodnić, że potrafi przełamać niezdarność w tej dziedzinie. Był ,,mózgiem" akcji sabotażowych. Wymyślał np. symbole i odznaki swojego zastępu, później precyzyjnie planował działania swojego oddziału. Nie znosił niepotrzebnej brawury. Potrafił odróżnić zbędne ryzykanctwo od prawdziwej odwagi.
Rudy to typowy intelektualista, który lubi prowadzić długie dyskusje filozoficzne i społeczne, był równocześnie doskonałym kucharzem. Miał olbrzymią wiedzę, którą starał się ciągle poszerzać. Wiele czasu poświęcał na rozmyślania, marzenia, refleksje.
Janek to wrażliwy, delikatny i skromny chłopiec, swoją prawdziwą wielkość okazał podczas przesłuchań na gestapo. Bity i torturowany z nieludzkim okrucieństwem nie wydał ani jednego z kolegów. Żeby nie ulec słabości, podkładał głowę pod kij, którym go bili gestapowcy; wolał stracić przytomność, wtedy był pewien, że nikogo nie ,,wsypie". Upór, nadludzka odwaga i bohaterstwo to cechy, które w pełni ujawniły się po aresztowaniu chłopca.
Jan Bytnar jest postacią bardzo trudną do naśladowania, mimo to może stanowić moralny wzór. Chłopiec właściwie nie miał wad, natomiast zalety, jakie pokazał, każą stwierdzić, że to postać jednoznacznie pozytywna- bohater, który poświęcił własne życie w obronie honoru, prawdy, sprawiedliwości, ojczyzny, własnych przyjaciół.