Odpowiedz na pytania

podaj cechy charakterystyczne żeźby i malarstwa Barokowego

okresl czas trwania Baroku i wyjasnij skąd wziała sie nazwa kierunku


wymien 3 malarzy Barokowych i podaj tytóły ich dzieł


podaj trzy przykłady architektury Baroko

czym charakteryzowalo sie malarstwo Barokowe w Polsce ( podaj 2 przykłady )


co to jest malartwo iluzjonistyczne

co przczynilo sie do powstania klasycyzmu


wymien trzech malarzy tworzacych w okresie klasycyzmu ( pofaj tytuly ich dziel )

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:41:53+02:00
1) rzeźba:
-wyróżniała się swoją siłą ekspresji
-Była wykonywana w marmurze, drewnie, brązie i stiuku
-Ich forma była często spiralna
-stosowano grę świateł
malarstwo:
-Malarze baroku podejmowali najczęściej tematykę religijną, mitologiczną, alegoryczną, historyczną i portretową
-Stosowano chętnie światłocień, bogatą symbolikę i efektowny iluzjonizm.
-Popularność zaczęły zdobywać pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury

2)
-trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku
-z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób")

3)
-Domenico Zampieri freski w galerii Palazzo Farnese
-Michał Anioł
-Caravaggio

4)
- kościół Il Gesù w Rzymie
-kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu
-pałac w Würzburgu

5)
-dominowała tematyka religijna o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim
-Oprócz dzieł sakralnych powstawały obrazy alegoryczne
-Typową dla baroku tematyką były przedstawienia tańca śmierci
przykłady:
-św. Marcin z Tours
-Niebieskie Jeruzalem

6)styl w malarstwie, sposób malowania wywołujący złudzenie, iż perspektywa obrazu albo przedstawiane przedmioty są rzeczywiste. Jednym z takich obrazów jest fresk Leonarda da Vinci Ostatnia wieczerza.

8)
-Jacques-Louis David - Porwanie Sabinek, Portret konny Stanisława Kostki Potockiego
-Jean-Auguste-Dominique Ingres - Wielka odaliska, Jowisz i Tetyda