Odpowiedzi

2010-03-31T22:59:48+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Rozpuszczalność KI w temp. 35⁰C wynosi ok.156g
Z def. stęż. procent.
156g KI------256g roztworu
xg KI---------100g roztworu
x=61g KI
x=61%

Masa molowa KI=39+127=166g/mol
Cp=61%
d=1,9g/cm3=1900g/dm3
Cm=?
Cm=Cp*d/M*100%
Cm=61*1940/166*100
Cm=7,1mol/dm3
Otrzymano roztwór o Cp=61% i Cm=7,1mol/dm3

Różnice stężeń mogą wynikać z dokładności odczytu rozpuszczalności oraz przybliżeń wyników w trakcie obliczeń
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T23:14:12+02:00
Dane:
dr (gęstość roztworu)= 1,9g/cm³=1900 g/dm³
M(masa cząsteczkowa) KI= 39g/mol + 127g/mol=166g/mol
Korzystam z wykresu rozpuszczalności do odczytania ms w 100g wody:
ms(masa substancji rozpuszczonej w 35° C)- 156g
mw(masa wody)-100g
mr(masa roztworu)= ms + mw= 156g + 100g= 256g

Obliczam stężenie procentowe (C%) :
C%=ms × 100% : mr
C%= 156g × 100% : 256g ≈ 61 %
Stężenie procentowe tego roztworu wynosi ok. 61 %

Obliczam stężenie molowe(Cm)
Cm= C% × dr : 100 % × M
Cm= 61 % × 1900g/dm³ : 100 % × 166g/mol
Cm= 7moli/dm³

Stężenie molowe tego roztworu wynosi ok 7 moli/dm³