Określ związki tego utworu z popularną w renesansie maksymą: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obceto ten wiersz:Wysokie góry i odziane lasy!
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały.
Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz; dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasie cichy
Ksiądź w kapitule, tylko że nie z mnichy
W szarej kapicy a z dwojakim płatem;
I to czemu nic, jeśliże opatem?
Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka,
To w deszcz, to w ogień, to w barwe obłoka.
Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:25:01+02:00
Wiersz jest nawiązaniem do znanej maksymy renesanowej. Świadczy o tym wypowiedź podmiotu lirycznego, który sam zadaje sobie pytanie retoryczne ,,Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował? " w którym pyta się o to czy są w życiu rzeczy, których nie skosztował, nie zaznał. Mówi jako człowiek z dużym doświadczeniem, któremu ,,nic co ludzkie nie jest obce" Następnie wylicza miejsca na świecie które odwiedził ,,Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy." Podmiot opowiada o tym jak spędził życie , czym się zajmował i znowu stwierdza, że nie ma pracy której by się nie podjął ,,Do miecza rycerz; dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasie cichy
Ksiądź w kapitule, tylko że nie z mnichy
W szarej kapicy a z dwojakim płatem;" Maksyma ludzi renesansu opiera sie na zasadzie, że w życiu należy wszystkiego spróbować bo wszystko jest dla ludzi. W tym wierszu ujawnia się taka postawa.
10 4 10