Jednolity pręt przecięto na trzy części,z których jedna stanowi 18% całości , a inna 48% całości.Średnia część była cięższa od najkrótszej części o 0,4kg.O ile cięższa była najdłuższa część pręta od części średniej?
proszę o pomoc i proszę o wszystkie obliczenia:]

1

Odpowiedzi

2010-03-30T21:50:40+02:00
Jedna część pręta- 18%
druga część pręta- 48%
trzecia część pręta- 100%-(18%+48%)
trzecia część pręta- 34%
średnia część pręta czyli- 34%
była cięższa od najkrótszej o 0,4 kg.
34%-18%=16%
16%=0,4 kg
48%-34%=14%
1%=16%/400g.
1%=0,04
0,04*14%=0,56g.
Odp. Była cięższa o 0,56 g
2 3 2