Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T20:28:23+02:00
Obraz
Hans Memling ,, Sąd Ostateczny '' .

Obraz ,, Sąd Ostateczny'' jest to ołtarz, średniowieczna wizja końca świata, ma charakter dualistyczny, pokazuje świętość i grzech czyli sacrum i profanum .
Srodkowa część sacrum - jest na niej Chrystus Zbawiciel . Lewa strona tryptyku jest jasna a prawa ciemna . Po lewej stronie jest ład a po prawej bezład, chaos, piekło . Podstawowym środkiem wyrazu jest kontrast . Górna część obrazu zarezerwowana jest dla Jezusa, Maryi , Jana Chrzciciela i 12 apostołów. Jest to symboliczna strefa sacrum . Te miejsce wyznacza światłość , emanująca z ciała Zbawiciela . Swiatło ma kształt złotych kręgów . Tęcza na której siedzi Chrystus to znak przymierza zawartego między Bogiem a ludźmi .
Dolna część to ziemia- strefa profanum . Centralne miejsce zajmuje tam św. Michał, który trzyma w dłoni wagę . Jest to znak Bożej sprawiedliwości . W głębi po lewej stronie tryptyku anioł walczy z szatanem o dusze człowieka. Jest to bardzo popularny w średniowieczu motyw walki dobra ze złem albo walki cnoty z grzechem w duszy, czyli psychomachia . Z grobów powstają martwi , to zmarli, którzy wstają na Sąd Ostateczny . Lewa strona tryptyku ukazuje diabły spychające grzeszników do piekła . Twarze potępionych są w strasznych grymasach . Diabły to hybrydyczne stwory- mają cechy ludzkie i zwierzęce . Prawe skrzydło ukazuje schody, które prowadzą do bram Raju . Na dole schodów czeka św . Piotr, który ma w dłoni klucze . Ta część tryptyku jest ukazana w świetlistej tonacji . Postacie są szczęśliwe, widać natchnione, rozanielone twarze błogosławionych .


Notatka całkowicie z mojego zeszytu, mam nadzieję że pomogłam ;)