Zad.1 : Na Wycieczkę szkolną pojechało 24 osób , co stanowiło 85⁵/₇% liczby uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów liczyła klasa?
Zad.2 : Ile kg buraków cukrowych trzeba zużyć na wyprodukowanie 1kg cukru, jeżeli cukier stanowi 33¹/₃% droższy od drugiego.
Zad.3 : Długa przerwa w naszej szkole trwa 15minut. Jaki to procent godziny?
Zad.4 : W klasie liczącej 32 uczniów, pewnego dnia 4 uczniów było nieobecnych. Jaki procent wszystkich uczniów stanowia nieobecni?
Zad.5 : Cenę towaru 840zł podwyższono o 42zł. Ile procent wynosi podwyżka?
Zad.6 : Roztwór wodny soli o masie 3.5kg zawiera 0.7kg soli. Oblicz procent zawartości soli w roztworze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T17:12:56+01:00
1]24 osoby=85⁵/₇% 85⁵/₇=600/7 xosób=100% →x=24×100:600/7=28 odp.klasa liczy 28 osób 2]zad.2 jest żle napisane-nic z niego nie wiem-popraw go a zrobię 3]60minut=100% 15minut=x% x=15×100:60=25% odp.15 minut to 25% godziny 4]32osoby=100% 4 osoby=x% x=4×100:32=12,5% odp.nieobecni stanowili 12,5% uczniów. 5]840+42=882zł 840zł=100% 882zł=x% x=100×882:840=105% -100%=5% odp.była to 5% podwyżka 6]3,5kg=100% 0,7kg=x% x=0,7×100:3,5=20% odp.sól stanowiła 20% roztworu.
1 5 1